Vandaag is er geen bijdrage van de redacteuren.
Maandagmorgen ontvangt u een bijdrage van de hand van ds. Tiemen Dijkema
De redactie wenst u een fijne en gezegende rustdag


Kerkdienst volgen.

We hebben niet de bedoeling om te concurreren met de kerkdienst van uw eigen gemeente.
Wel willen wij u graag attenderen op de kerkdienst van één van de kerken in de Regio die nauw aansluit bij de serie meditaties van de afgelopen week.

  • Vanwege een technische storing met het geluid zijn we van de kerk van Grijpskerk-Niezijl doorgeschakeld naar de Kerk van Aduard.
    Ook in Aduard is een kerkdienst gehouden over hetzelfde Gedeelte uit de bijbel.

 

Het gedeelte uit de bijbel die volgens het rooster van het ‘Plakboek van Lucas’ vandaag aan de beurt is.

Aankondiging van de geboorte van Jezus

26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.Vorig artikelBen je goed voorbereid?
Volgend artikelMijnbouw