Tom Waalewijn

Wordt wachten beloont?

Lezen Luc 2 :  36-38 36Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar...
2 POSTS