Goed voorbereid, ben je dat? Inderdaad, goed voorbereid voor de komst van de Heer. Want daar gaat het alle dagen om. Advent helpt je erbij om het nog meer te beseffen.

Stel jezelf die vraag, en je zult merken dat je veel moet áfleren. Bijvoorbeeld, dat je jezelf wel redden kunt. Dat jij niet bang hoeft te zijn voor wat er bij je sterven over je gezegd zal worden. Je bent een aardig goed mens. Hebben ze kritiek op je, dan kun jij je wel verontschuldigen. En toch …

Het woord van God gebeurde in een tijd dat de keizer van Rome het voor het zeggen heeft. Dat Gods eigen volk in een desolate toestand verkeert. Allerlei vorsten regeren. De eenheid vooral de geestelijke eenheid, is weg. Zelfs de ene hogepriester in Jeruzalem, zoals door Gods wet was voorgeschreven – nou nee. Het zijn er twee. De echte, en degene die de overheerser had aangesteld. Pa en schoonzoon.

Zo’n ruime 400 jaar had God voor het laatst gesproken door een profeet. Nu komt het woord van God weer hiernaartoe. En kijk maar goed, waar en wie dat woord spreekt. In de hele omgeving van de Jordaan. De rivier die het volk moet oversteken naar het land dat God beloofd heeft. En Johannes is de profeet, zoals de HERE door Jesaja had aangekondigd.

Zo worden we voorbereid op de komst van de Heer. Die ons redden zal. Gód komt ons verlossen. Verwacht het niet van jezelf. Integendeel, maak je klaar om de Heer te ontmoeten. Doe weg wat je hindert in die ontmoeting. Vooral, doe weg wat Hém hindert in zijn komst. Straks gaan de mensen ook vragen wat ze dan moeten doen. Het antwoord van de profeet is eenvoudig: delen met je naaste, hem geen kwaad doen. Vooral financieel niet.

Verwacht de komst des Heren, zingt een oud kerklied. LB 439. Indringend is het motief: nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; óns heil, ons eígen leven vraagt toegang tot ons hart!

Leest u vooral Lukas 3:1-6 als een hartelijke bemoediging, les in liefde en overgave.

Optreden van Johannes

31In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonden te krijgen, 4zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!
5Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’

Vorig artikelVan blijvend belang
Volgend artikelAankondiging van de geboorte van Jezus
Tonnis van Eerden
Predikant GKv Grootegast