Hanna, wat ben je dapper, strijdvaardig zelfs. Ik heb bewondering voor je. Getrouwd in een sfeer van rivaliteit. Weliswaar bemoedigd door je man, getreiterd door zijn andere vrouw. Berispt door de priester als was je dronken aan het bidden. Hij zag je verdriet niet. Je man wilde je troosten met woorden en liefde. Maar dat ene, waar je naar verlangde, dat kreeg je van de HERE.

Je kreeg de zoon waar je om gebeden hebt. En toen jouw kind een jaar of vier, vijf, was, stond je het af aan de HERE. Waarom? Wat ik zie is, dat je met de anderen boog voor de HERE. En je zong het gebed dat wij nog kennen: nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER.

En meteen zette je de aanval in: mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Zulke taal verwacht ik niet van een jonge moeder, die een peuter heeft. Wat heb je toch gezien, dat je zo gebeden, zo hartstochtelijk gebeden hebt?

Je zag onze wereld wankelen. Je zag hoe onze God als een sterke rots de enige God staat te zijn in deze wereld. Je waarschuwt ons om niet hoog van de toren te blazen, je kent ons blijkbaar: we maken ons maar al te gauw aan grote woorden schuldig! De wereld gaat over de kop, zing je. Rijken en armen, ze gaan stuivertje wisselen.

Wie ben jij eigenlijk, Hanna? Laten de machtigen en macho’s het niet horen, wat je zingt en bidt! Toch wel! Hanna, wat ben je dapper. Je kent in de misère van je eigen leven, in het ongeluk van deze wereld, de HERE dus, onze God! En je laat ons strijdbaar zijn en de overwinning claimen.

Je zet ons op het spoor van je verre dochter Mirjam, de moeder van onze Heer Jezus. Zij kende jouw gebed en zong het in háár dagen. Hanna, wat ben je dapper voordat je de koning al hebt gezien. Maria, wat ben je moedig als jonge moeder van onze Heer. Hoor je óns al zingen – zouden wij ook zo dapper zijn als jullie?

Ontoereikend is de menselijke kracht; wie het opneemt tegen de HEER wordt gebroken, vanuit de hemel dondert Hij hun toe. De HEER spreekt recht over heel de aarde, Hij geeft macht aan de koning die Hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.

Lees 1 Samuël 1:27-2:10 en zing mee het lied van Maria:

Stelling

Plakboek van Lucas
Stelling - 17-12-2021

Onze jongeren overwinnen de wereld

*

Onze jongeren overwinnen de wereld

*

Vorig artikelGod is een kunstenaar
Volgend artikelEyeopener
Tonnis van Eerden
Predikant GKv Grootegast