Bijbellezing: Gen. 25:19-23

De Bijbel is een kunstwerk. De Bijbel is veel meer dan dat, maar het is ook een kunstwerk. Vandaag zien we dat de grondlijnen van het evangelie in het Oude Testament al worden gezet. Zoals een kunstenaar eerst een schets maakt van een schilderij, zo schetst God in de geschiedenis van het Oude Testament al de contouren van zijn reddingsplan. Het bijzondere is dat het bij God niet alleen maar bedenksels zijn, het is meer dan fictie. Hij laat het echt gebeuren. In echte gebeurtenissen schetst Hij de contouren van zijn plan. En omdat dat plan nog steeds door gaat, is het nog steeds actueel. Want God schildert voortdurend verder aan de voltooiing van zijn plan van verlossing.

Laten we zo eens kijken naar het gedeelte dat we net hebben gelezen. Rebekka is in verwachting. Eindelijk! Ze was onvruchtbaar. Wat hadden ze lang gewacht, Izaäk en Rebekka! Door een wonder van God werd ze toch zwanger. Dat is een eerste grondtrek in Gods verlossingsplan. Verlossing komt van boven. Van onderop is het onmogelijk. Wij kunnen er geen stipje aan bijdragen. Alles komt van God.

Maar op een dag schrikt Rebekka. Ze draagt een tweeling en de twee in haar buik botsen keihard op elkaar. Blijkbaar ging het zo hard, dat Rebekka zich zorgen maakt. Ze ziet die strijd in haar baarmoeder als een woordloze profetie, een onheilspellende boodschap van boven. Het maakt haar bang. Hier zien we weer een grondtrek van het evangelie. In Gods plan is sprake van een voortdurende strijd. De strijd die bij de zondeval al begon. Als jij in je leven als christen strijd ervaart, kijk daar dan niet vreemd van op. Het is in kerk en wereld nog niet alleen maar pais en vree. Er is strijd.

Rebekka gaat met haar vragen naar God. Ze krijgt antwoord. De twee kinderen in haar buik zullen volken voortbrengen die ook in de toekomst steeds zullen botsen. En de ene zal machtiger zijn dan de andere. De oudste zal de jongste dienen. Dit is een heel belangrijke grondtrek van Gods manier van werken. De oudste zal de jongste dienen.  In de wereld van het oude oosten was dat ongehoord. Nog steeds is deze grondtrek van Gods plan vreemd: dat de kleinste de grootste wordt, de eerste de laatste, de rijkste de armste. Bij de Here Jezus zie je dit bij uitstek: de koning op de troon van David wordt in een kribbe gelegd. Hij is een Koning aan het kruis. Paulus geeft deze grondtrek als volgt weer: wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen (1 Kor.1:27). Hier zien we weer dat alles afhangt van genade. Juist als wij zwak zijn, als tot ons doordringt dat we het zelf niet redden, wil God zijn genadige kracht geven. Deze grondtrek mag ons inspireren om mensen die zwak zijn te zoeken en te helpen: de zieke, de vluchteling, degene die door anderen niet worden geacht. Het zou me niet verbazen als in Gods nieuwe wereld degenen die in deze wereld zwak en onbeduidend waren de ereplaatsen zullen krijgen.


Stelling:
Plakboek van Lucas
Stelling - 16-12-2021

Ik voel mezelf vaak zwak

*

Ik voel mezelf vaak zwak

*


 

Vorig artikelGods belofte wordt heerlijk vervuld
Volgend artikelDapper met Kerst (Kristus)
Jan Rozemuller
Predikant GKv Oldehove