Lezen: Lucas 1: 46-56

Snap jij het allemaal nog? Heb jij nog door wat de zin van alles is?
Er zit vast wat achter. Het moet toch allemaal een doel hebben. Als je het plan doorziet, dan zal je het allemaal begrijpen. Want niets gebeurt zonder reden.
Waarom legt een struisvogel eieren en kijkt ze er verder niet naar om? Waarom heeft die vogel vleugels, terwijl ze toch niet kan vliegen? Heb jij de sterren hun plaats gewezen? Weet jij waar de hagel ligt opgeslagen, waar de sneeuw is verzameld? Waarom zijn er wilde ezels, die heel sterk zijn, maar die je als mens nooit voor een ploeg kunt spannen? Bepaal jij de weg van de bliksem, kan jij het geluid van de donder laten horen?

Als Job naar de zin van alles wordt gevraagd, alsof de mens het middelpunt van alles is, dan moet hij zijn hand voor zijn mond doen. Laat hij het zwijgen er maar toe doen. Het is heel menselijk om van alles te willen weten, waarom het zo gebeurt. Maar daar komen we niet achter. We hoeven op alle vragen ook geen antwoord te hebben. Het komt uiteindelijk aan op vertrouwen. Dat God de heerser is over alles.

Die woorden legt Maria ons in de mond: prijs God. Hij is de heerser over alles. De leider van het oosten, de machthebber van het westen, de keizer van de oudheid, ze kunnen nog zoveel bedenken. God staat erboven. Hij is diegene die het laatst zal lachen.
Maria leert ons verder te kijken dan ons persoonlijk bestaan. De komst van haar Zoon laat zien, dat God bezig is met de eeuwigheid. En in die oceaan van tijd, zijn wij een druppel.

Wel goed om te weten, dat de machtige God zelfs de druppels kent …

Stelling

Plakboek van Lucas
Stelling - 14-12-2021

Zoeken naar een reden van alles is zinloos

*

Zoeken naar een reden van alles is zinloos

*


Lied: Taize magnificat

Vorig artikelLaat dit (goede nieuws) even tot je doordringen
Volgend artikelGods belofte wordt heerlijk vervuld
Erik Pomp
Predikant GKv Aduard