Lezen: Lucas 4: 14-21

Ik heb wel eens van die gedachten. Dan wil ik alles in de hoek gooien. Ze zoeken het allemaal maar uit. Een beetje opstandige gedachten. Recalcitrant noemen ze dat. Bijvoorbeeld als er weer een opmerking is over, dat de gebeden te lang waren. Of dat er weinig diepgang in de verkondiging zat. Dat de kerk vol zit met gespannen hoorders. We zingen een paar verzen (niet teveel natuurlijk). Een kort gebed en dan komt de preek. En die preek is dan: gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmorgen verkondig ik u Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. Geloof in Hem. Amen.
Meer niet. Dat is alles. En dan zijn er altijd mensen, die zeggen: waarom doe je dat niet? Daar gaat het toch om?

Vol verwachting zijn ze naar de synagoge gegaan. En Jezus is er ook. Hij zal er vaker zijn geweest. Het zal vast niet de eerste keer zijn geweest. In elk geval had Hij de synagogen in de omgeving bezocht. Hij had er onderricht gegeven. En de mensen waren enthousiast. Dit hadden ze nog nooit gehoord.
Je kunt je voorstellen, dat de verwachtingen in zijn thuis-synagoge hoog gespannen zijn. ‘Hun’ Jezus in de eigen synagoge …

Ik bent gezalfd, om aan armen goed nieuws te brengen. Aan gevangen te vertellen, dat ze hun vrijheid weer hebben. Aan blinden, dat ze weer zullen zien. Kortom Ik kom het genadejaar aankondigen. Dat gaat nu beginnen. Jezus past de woorden van Jesaja op zichzelf toe. Dit gebeurt nu op dit moment.

Kijk, dan ben je in elk geval niet teleurgesteld in je verwachtingen. Hoe kort de preek ook is, het zijn geweldige woorden. Het genadejaar is begonnen. Er komt genezing, heelheid, vrijheid, blijdschap. Als je dat op je in laat werken … Al je problemen opgelost. Geen schulden, geen ziekte meer. Niet meer gebonden. Als dat eens werkelijk zou kunnen.
Geen kritiek, geen onenigheid, geen verschil van mening, geen botsende belangen. Geen … ga nog maar even door. Gezalfd om het genadejaar te brengen.

Jezus. Zoon van Jozef, de timmerman. Kind van Maria. Broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon. Hij zal de Verlosser zijn, die God beloofd heeft. Het komt nog meer tot leven, als je ziet, dat Jezus ook daadwerkelijk de macht heeft om mensen te genezen. Hij voegt de daad bij het woord.
Ja maar …. Dat werd uiteindelijk de reactie. Maar ondertussen: je hoeft het alleen maar te geloven: Jezus Christus de gekruisigde en de opgestane. Zo simpel is het, tegelijk blijkbaar niet zo simpel.


Stelling

Plakboek van Lucas
Stelling - 08-12-2021

Jezus voldoet aan al je verwachtingen

*

Jezus voldoet aan al je verwachtingen

*


Casting crows: Healer

Vorig artikelGod prijst zijn zoon de hemel uit
Volgend artikelMet deze bril zie je Jezus
Erik Pomp
Predikant GKv Aduard