Lezen Johannes 1: 1-18

Maar wat is daar toch gebeurd?
Luister hoe Johannes het onder woorden brengt:
Het WOORD is LICHAAM geworden, het heeft in ons midden gewoond.
Woord dat lichaam geworden is: deftig klinkt dat, en verheven.
Dit Woord was bij God, het Woord wàs God.
Het gaat hier over grote, eeuwige dingen, bijna vanuit een andere dimensie.
Maar tegelijk wil deze manier van zeggen het geloof in God juist heel gewoon maken, ‘uit het leven gegrepen’, onder handbereik.
Het verheven, eeuwige Woord is lichaam geworden, vlees en bloed, één van ons.
Jezus werd mens, echt mens.
Hij deinsde daar niet voor terug.
Hij schaamde zich er niet voor.
Hij wilde het.
Je kon hem aanraken, omhelzen, je aan hem vastklampen.
Hij heeft tussen ons gewoond, Hij had je buurman kunnen zijn.
Ja, je kon Hem ook pijn doen, je kon Hem ook geselen en kruisigen, steken en doden en begraven. Dat kon allemaal, want het Woord was lichaam geworden – en al die dingen zijn ook echt gebeurd.

Heb je zijn grootheid gezien? Zijn glorie, zijn stralende verschijning?
Je moet wel goed kijken, want wat je ziet is een kind in doeken.
Blijf kijken, blijf volhouden – dan zie je steeds meer.
Dan zie je zijn goedheid, zijn vriendelijke ogen.
Dan hoor je zijn stem: liefdevol maar ook indringend, warm en scherp tegelijk.
Blijf kijken – dan zie je Hem krimpen van pijn, buigen onder lijden en vernedering.
Ook dat is Jezus, de Zoon van God.
Zijn grootheid werd steeds meer zijn nederigheid.
Hij bukte en knakte, zuchtte en stierf.
Maar blijf kijken – want Hij herleeft, en als nieuw zie je zijn glorie.

Niemand van ons heeft God zelf ooit gezien.
Zag ik God maar eens, denkt iemand.
Maar blijf kijken – dan zie je door Hem heen God zelf.
In Jezus klopt Gods vaderhart voelbaar dichtbij, voelbaar.
Het Woord is lichaam geworden.
Wat God zegt, is echt.


Plakboek van Lucas
Stelling - 25-12-2021

Stellingen:

*

Stellingen:

*


Muzikale bijdrage: Maria, had je door | Sela-vertaling Mary, did you know

Vorig artikelNiet alles is anders
Volgend artikelGloria voor God bij de voederbak van zijn zoon