Maar zo krijg je het idee dat je belangrijk bent. Zeker ook in een gezelschap dat Jezus Christus volgt, krijg je zo’n idee. Zelfs in een raad van oudsten kan ons deze overlegging bespringen en tweedracht zaaien. Dat is niet zo bijzonder. ‘Je denkt toch niet dat ik mij moet buigen voor jou. Weet je wel hoe belangrijk ik ben?’ Nee, zo zeg je het niet. Maar je wilt met respect ontvangen wórden! ‘Hoe zult u míj ontvangen?’ wordt voor jou de belangrijkste vraag in de discussies. Ongemerkt ga je jouw positie in de gemeente van Christus bepalen en verdedigen. Je vergelijkt jezelf met de ander, je rechtvaardigt jezelf, je oordeelt de ander.

Wil jíj ontvangen wórden? Jezus plaatst een kind in ons midden. Dat kínd moeten wíj ontvangen, begroeten. Niet voor de grap. Maar met een ernst die gaat over jouw positie bij God. ‘Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam … ‘ Dat kind is de belangrijkste, als je jezelf zou willen rangschikken op de lijst van de meeste invloedrijkste personen in de kerk. Dit kínd staat bovenaan in die Quote.

Weet je wat belangrijk is? Dat jij die kwetsbare mens met alle eer ontvangt. Ja, met de eer die jij Christus zou geven. Dat is ook met de eer die jij de God en Zender van Christus zou geven. Daar let God op, daar kijkt Christus naar. Dat zie jij nu ook. En wat vraag je nu dat kind? Hoe benader je nu de mens die van jou afhankelijk is, door jou verzorgd en beschermd moet worden? Hoe loop je toe op de mens die niets voorstelt op het podium van mijn grote mensen? Zeg je: hoe zal ik jóu ontvangen? Hoe wil je door mij zijn begroet? En zie je dan in die kleine mens je Messias, en de Allerhoogste God?

Je leert het in de tijd van Advent. Dat God komt als het kind, een hulploos kind. Dat herders en rijke magiërs buigen voor dit Kind en niet eens denken aan hun eigen status. Je leert het van God en Christus Zelf: Hij kwam uit de hemel naar ons mensen toe. Hij maakte Zich al kleiner en ontvangt jou: een arme zondaar, die zichzelf niet redt. Hoe zal Hij jóu ontvangen? Ontmoeten straks?

Hoor Hem Zelf: Lukas 9:46-48. Laat Advent een tijd zijn van jouw respect voor de ander, en dus voor Christus, en dus voor God de Vader. Dan kon je zelf wel eens de belangrijkste zijn … als ik onze Heer goed gehoord heb.

46Ze begonnen onderling te redetwisten over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 47Jezus wist wat hen bezighield en Hij nam een kind bij zich, dat Hij naast zich neerzette. 48Hij zei tegen hen: ‘Wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’ 


Stelling:

Plakboek van Lucas
Stelling - 11-12-2021

Weg met die lijsten van de beste, de slimste, de mooiste, de sterkste, de belangrijkste, de rijkste onder de mensen.

*

Weg met die lijsten van de beste, de slimste, de mooiste, de sterkste, de belangrijkste, de rijkste onder de mensen.

*


Vorig artikelWie is Jezus?
Volgend artikelIk Geef Me Over
Tonnis van Eerden
Predikant GKv Grootegast