Bijbellezing: Lucas 2:22-35

Belofte maakt schuld. Het is heel frustrerend als mensen hun beloften niet nakomen. Een vader belooft zijn dochter: vanmiddag ga ik met je naar Lauwersoog voor een wandeling. Maar dan komt er een telefoontje van het werk. Het gaat niet door. “Je had het beloofd!” “Ja, sorry, maar dit moet ik echt eerst even doen.” In de politiek is dat ook schering en inslag. Dat beloften worden gedaan. Maar uiteindelijk niet nagekomen. Het is lang niet altijd onwil. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Het lukt soms niet om je belofte na te komen.

Geloven, dat is voor een groot deel: leven in het vertrouwen dat God doet wat Hij heeft beloofd. Dat is voor ons, mensen, best moeilijk. Geloven dat God al zijn beloften nakomt en daar in je leven op bouwen.

Voor Simeon zal dat ook niet makkelijk geweest zijn. Evenmin als voor Hanna. Ze hoorden bij een groep Joden, die uitzag naar de tijd dat God bevrijding zou geven door de Messias. Ze vertrouwden op heel oude beloften. Beloften die eeuwen daarvoor waren uitgesproken door bijvoorbeeld Jesaja. Simeon grijpt zelf terug naar woorden van Jesaja als hij, met het kindje in de armen, zingt.

Vertrouwen in Gods beloften is een kwestie van lange adem. Er zijn ook andere machten in de wereld die van alles beloven. En die lossen hun beloften vaak meteen in. Alleen,  inlossing van zulke beloften levert weinig meer op dan korte momenten van plezier of, zo je wilt: verdoving. Maar datgene wat God belooft, dat heeft veel meer om het lijf: redding die God bewerkt ten overstaan van de volken.

Net als Simeon hebben we de Heilige Geest gekregen om te leven vanuit Gods beloften. Zodat je de wereld en je eigen leven ziet vanuit wat God heeft beloofd, vanuit datgene wat God bezig is te doen. Leven vanuit die beloften vraagt veel geduld. Maar het geeft vrede in je hart, de rust dat je wordt gedragen, de verwachting dat alles goed komt.


Plakboek van Lucas
Stelling - 28-12-2021

Ik vind het moeilijk te geloven dat God doet wat Hij belooft

*

Ik vind het moeilijk te geloven dat God doet wat Hij belooft

*


Nu laat U mij in vrede gaan, Sela

Vorig artikelWijs worden
Volgend artikelWordt wachten beloont?
Jan Rozemuller
Predikant GKv Oldehove