Lezen: Lucas 7:18-23

Misschien denk je wel eens: waar zie ik nou iets van de Here Jezus? De wereld draait maar door. En het lijkt allemaal zo weinig met Jezus te maken te hebben. Alleen in de kerk, op zondag gaat het over Jezus. En natuurlijk ook als je zelf uit de Bijbel leest, het plakboek van Lucas bekijkt en beluistert, als je bidt, dan komt de Here Jezus in je blikveld. Maar verder… Het lijkt erop dat Hij zich naar de rand van de samenleving laat drukken. Nog even en Hij valt er overheen…

Advent gaat erover dat Jezus komt, maar wat West Europa betreft lijkt Hij vooral de gaande man te zijn.  Dat kan je aan het twijfelen brengen. Waar is Hij? Is Hij er wel? Johannes de Doper had ook zulke twijfels. Hij denkt: “Is Jezus wel de lang verwachte Messias?” Met die vraag stuurt hij twee leerlingen naar de Here Jezus toe.

Waarom twijfelde Johannes eigenlijk? Hij had veel meer van Jezus gezien dan wij. Hij had meegemaakt, dat de Heilige Geest als een duif op Jezus neer kwam. Hij had de stem uit de hemel gehoord: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.”  En toen hij in de gevangenis zat, kreeg hij van zijn leerlingen bericht over de wonderen die Jezus deed.  Johannes zelf beleefde een zware tijd, daar in de gevangenis. Dat hij zich afvroeg waarom hem dat moest overkomen, dat kan ik me voorstellen. Maar dat Jezus de Messias was, daar had hij zelf nogal wat bewijzen van mee gekregen.

Waarom twijfelde Johannes? Omdat hij iets van Jezus verwachtte, wat hij Jezus niet zag doen. Johannes had verwacht dat Jezus zou gaan oordelen. Daar had hij zelf over gepreekt: “De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt wordt omgehakt en in het vuur geworpen.”  Het zou wel eens kunnen dat Johannes heeft verwacht dat Jezus een eind zou maken aan de macht van Herodes. En dat Jezus zelf vervolgens koning zou worden in Jeruzalem. En dat Johannes in zijn paleis een goede plek zou krijgen. Daar komt niets van terecht.

Johannes moet een andere bril op zetten. Soms blijkt Jezus niet de Messias te zijn die je verwacht. Als Messias was Hij de lijdende knecht. En als christenen lijken we op onze Heer, juist als we ons klein en zwak voelen en het gevoel hebben uit de samenleving weggeduwd te worden.

En als we goed kijken, zien we soms iets van zijn Koninkrijk doorbreken. Jezus zegt: Johannes, je ziet iets van mijn Rijk als je kijkt naar wat Ik doe: blinden kunnen zien, verlamden kunnen weer lopen, melaatsen worden weer rein, enzovoorts. Ook in onze tijd gebeuren er mooie dingen, waarin iets van het Koninkrijk doorschemert. Mensen die elkaar bemoedigen en steunen, bijvoorbeeld als ze samen gaan wandelen. Mensen die juist in deze tijd zoeken steun zoeken bij God, bij het geloof. Het gebeurt. Je kunt zelf de voorbeelden denk ik wel aanvullen.

Jezus leert ons welke bril we op moeten zetten om ook vandaag iets van Hem te kunnen zien.


Vraag van de dag

Plakboek van Lucas
Stelling - 09-12-2021

Soms zie ik iets van Jezus

*

Soms zie ik iets van Jezus

*


Vorig artikelHet is nu!
Volgend artikelWie is Jezus?
Jan Rozemuller
Predikant GKv Oldehove