Waar kom je vandaan – dat is het thema van deze week. Waar komt Jezus vandaan? Voor het antwoord op die vraag dalen we vandaag af in een oude mijnschacht: het Oude Testament. Dit eerste deel van de Bijbel is een rijke goudmijn om de roots, de wortels van Jezus op het spoor te komen. En natuurlijk stuiten we daarbij op David, Jezus’ verre voorvader. Toen deze David eenmaal als koning gesetteld was vond hij het belangrijk om ook voor God een mooie plaats klaar te maken, een tempel, een huis voor zijn goede God. Maar God keert dat om: niet jij zult voor Mij, maar Ik zal voor jou een huis bouwen – en dan bedoelt Hij niet een paleis van stenen, maar een koningshuis, een dynastie, zonen die de troon van David erven. Dit gaat vanzelfsprekend allereerst over Davids zoon Salomo. Maar je voelt wel dat God hier veel meer belooft dan alleen de eerstvolgende kroonprins. Het koningschap van David zal eeuwig voortbestaan, nooit zal zijn troon wankelen. De bedoelde opvolger koning zal zelfs gelden als zoon van God – en schrijf je zoon dan met een kleine letter of met een hoofdletter?

Hier lezen we één van de eerste beloften van God over de komende redder, de zoon van David. En als eeuwen later Gabriël Maria aanzegt dat zij de moeder van Gods Zoon zal worden, verwijst hij juist naar deze woorden. We begrijpen dat God al heel lang met zijn plannen bezig is geweest. De Heer weeft een heel netwerk van beloften en aanwijzingen, een glimp hier en een doorkijkje daar. Hij gaat niet over één nacht ijs en tovert niet opeens een verlosser uit de hoge hoed. Gods redding is een goed plan, lang voorbereid en zorgvuldig uitgevoerd. Al gravend volgen we vandaag met onze vinger die bouwtekening en zien hoe God alles heeft uitgedacht en opgebouwd. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst: God doet geen half werk. Waar Hij aan begonnen is maakt Hij klaar. God is trouw, zijn plannen stellen niet teleur.

Wat moeten we ons trouwens voorstellen bij ‘eeuwig koningschap van David’? Ik zou zeggen: denk aan eigenschappen als trouw, volharding, bij teleurstelling niet meteen het bijltje er bij neer gooien, als een herder omzien naar je volk, de zwakken steunen, de sterken matigen, een betrouwbare bestuurder zijn. Dat is de stijl van koning Jezus. Zijn koningschap heeft niet zoveel met glans en kracht te maken. Zijn stijl zit meer van binnen. En die van jou?

Stelling: Belangrijk hoor, die ‘mijnbouw’ in het Oude Testament. Dan leer je Jezus pas echt kennen.

Plakboek van Lucas
Stelling - 06-12-2021

Belangrijk hoor, die ‘mijnbouw’ in het Oude Testament. Dan leer je Jezus pas echt kennen.

*

Belangrijk hoor, die ‘mijnbouw’ in het Oude Testament. Dan leer je Jezus pas echt kennen.

*

Lied: Psalm 89: 8 uit De Nieuwe Psalmberijming

Toch neem Ik David niet mijn trouw en liefde af.
Ik handhaaf mijn verbond, mijn woord dat Ik hem gaf.
Zo waar Ik heilig ben, Ik zal de waarheid spreken.
Ik kan, Ik zal mijn eed aan hem gedaan niet breken.
Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal schijnen.
Zoals de maan zal nooit zijn koninkrijk verdwijnen.’

Vorig artikelAankondiging van de geboorte van Jezus
Volgend artikelGod prijst zijn zoon de hemel uit