Lezen Johannes 3:22-30

Dat is wat Johannes de Doper zegt: “Hij moet groter worden en ik kleiner.” Geldt dat alleen voor Johannes de Doper of geldt dat voor ons allemaal? Ik heb zo’n vermoeden dat dit ook voor ons geldt. Denk alleen maar aan de inzet van de bergrede: gelukkig wie nederig van hart zijn. En is het niet opvallend dat juist onopvallende mensen een hoofdrol spelen in het kerstverhaal (Jozef en Maria uit Nazaret, de herders in het veld)?

Deze boodschap klinkt in onze tijd vreemd. De boodschap die we meestal horen is: alles wat je wilt kun je bereiken, als je er maar voor gáát! Doe je best om succesvol te zijn, er bovenuit te steken! Van Johannes leer ik dat niet ik er bovenuit moet steken, maar dat Jezus overal bovenuit moet steken. Jezus, kampioen in nederigheid. Hij moet groot worden gemaakt.

Het is opmerkelijk dat Johannes deze woorden spreekt op een moment dat zijn ster niet meer rijst, maar daalt. Als Johannes doopt, dan komen er steeds minder mensen op af. Want hij heeft een ‘concurrent’. Jezus en zijn leerlingen dopen namelijk ook. En zij trekken steeds meer volk. De leerlingen van Johannes hebben er moeite mee. Johannes zelf wordt er alleen maar blij van: Hij moet groter worden en ik kleiner.

Ik vind dit zowel een moeilijke als een bevrijdende boodschap. Moeilijk, want mijn ego is er ook nog. Bevrijdend, want als ik steeds het gevoel heb dat ik er bovenuit moet steken, geeft dat veel onrust en jaloezie en dat soort dingen; onvrede in mijn hart en in onderlinge verhoudingen. Als ik erop gericht ben om Christus groot te maken, dan heb ik alles wat ik nodig heb. Ik ontvang van Christus eer, liefde, kracht, vergeving en nog zoveel meer.

Wat zou het mooi zijn als we in deze adventsperiode  Christus groot maken en daardoor zelf vrede ontvangen.

Stelling van de dag:

Plakboek van Lucas
Stelling - 01-12-2021

Zelf kleiner worden, dat vind ik aantrekkelijk.

*

Zelf kleiner worden, dat vind ik aantrekkelijk.

*

Mendelssohn, There shall a star come out of Jacob

Vorig artikelWie ben jij?
Volgend artikelWoorden van hoop
Jan Rozemuller
Predikant GKv Oldehove