Vooraf lezen: Lucas 1: 67-75

In de verhalen die bij Lucas voorafgaan aan het kerstverhaal speelt de heilige Geest een belangrijke rol. Denk aan wat de engel Gabriël in Lucas 1:15 tegen Zacharias zegt over Johannes: ‘hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is’. Daar merk je al iets van wanneer Maria Elisabet ontmoet: het kind springt op in haar schoot als hij de stem van Maria herkent. Maria heeft vlak daarvoor haar roeping als moeder van de Heer vol overgave aanvaard. Ook met hulp van de Geest (Lucas 1:35). Diezelfde Geest vervult Elisabet ook bij de ontmoeting met Maria. Ze herhaalt de woorden van Gabriël: ‘de meest gezegende ben je van alle vrouwen’. Maar let op wat er nog meer met Elisabet gebeurt dankzij de Geest… Ze maakt zichzelf klein: ‘wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?’ En het meest belangrijke: de Geest komt over Maria zodat zij zwanger mag worden.

In het gedeelte van vandaag zie je de Geest weer in actie (Lucas 1:67). Hij vult Zacharias zodat hij profeteert en God groot maakt! De Geest van advent geeft mensen overgave voor hun (zware) roeping. Hij maakt klein zodat mensen een stap terug doen en God zo de ruimte geven in hun leven. Aanvaarding, overgave, dienstbaarheid en nederigheid. En hier bij Zacharias aanbidding.

Stel je eens voor dat de Geest van advent vandaag de ruimte zou krijgen? Zou de formatie dan weer zo lang duren? Zouden virologen nog steeds met twitterbedreigingen te maken krijgen? En welke mensen in jouw omgeving zullen er iets van merken wanneer jij die Geest de ruimte geeft?! Vergeet niet wat die Geest Johannes de doper later laat zeggen: ‘ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van Jezus’ sandalen los te maken’ of ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ (Johannes 3:30).

Dat klinkt best ingrijpend. De Geest van advent de ruimte geven in je leven betekent overgave, aanbidding, nederigheid en dienstbaarheid. Tegelijk voel je denk ik wel aan dat die houding ook bevrijdend kan werken en de wereld een mooiere plek maakt. Bedenk ook dat je hulp krijgt. Wat Jezus doet, heeft hij ook voor jou gedaan. Ook zijn dienstbaarheid, nederigheid en overgave. Denk maar aan wat hij zelf zegt: ‘De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen’ (Marcus 10,45).


Plakboek van Lucas
Stelling - 20-12-2021

De Geest van advent de ruimte geven in mijn leven?

*

De Geest van advent de ruimte geven in mijn leven?

*


Luisterlied
‘Vader, vol van vrees en schaamte’

Vorig artikelWIE BEN IK?
Volgend artikelLicht
Pieter Kars van de Kamp
Predikant Grijpskerk-Niezijl Eindredacteur van deze serie berichten