Lezen: Johannes 1: 19-28

Het duurt deze keer wel heeeel erg lang. Je hebt al veel rondjes op het Binnenhof kunnen maken. Ondertussen is de kamer verhuist, staan gebouwen in de steigers. En o ja, er worden snippers papier gevonden. Iets met functie elders en een reactie op een eerste aanzet tot een voorzet van een proeve van een regeerakkoord. De lente liet bladeren groeien, de zomer was nat, in de herfst vielen de bladeren en nu zijn de bomen alweer leeg. We hebben Tjeenk Willink, Hamer, Remkes en Koolmees gehad als informateur. Verkenners, wegbereiders. Ze moeten de weg vrijmaken voor een nieuw kabinet. Als hun werk erop zit, kan de informateur aan de slag.

Wie ben jij? We weten uit de Schriften, dat Elia moet komen. Dat is het laatste woord van Maleachi voordat het stil werd. Elia zal komen. Ben jij Elia? We verwachten de Messias. Hij die ons zal verlossen. Ben jij de Messias? Wie ben jij?

Wie is die man, die daar op de grens van woestijn en land mensen doopt in het water van de Jordaan? Wie is hij, die zegt, dat ze zich moeten bekeren?

Wat je kan verwachten, hangt af van wie iemand is. Ik ben de wegbereider. De stem van iemand, die roept uit de woestijn. Het zijn woorden van vroeger. Opeens krijgen ze een nieuwe betekenis. Het duurde wel heeel erg lang. Meer dan vierhonderdjaar is het stil geweest. Maar nu staat er iets te gebeuren. God aan het werk in het midden van de volken. De weg wordt al klaargemaakt. Als je het maar wil zien.

Plakboek van Lucas
Stelling - 30-11-2021

Vraag om langer bij stil te staan: 

Wie ben jij??

*

Vraag om langer bij stil te staan: 

Wie ben jij??

*

Lied: Liedboek 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Vorig artikelShoppen in Advent
Volgend artikelMoet ik kleiner worden?
Erik Pomp
Predikant GKv Aduard