Johannes 3 : 31 – 36

In het Bijbelgedeelte wat vandaag centraal staat is Johannes de Doper aan het woord. Het is een stukje waar je best even op moet kauwen. En om het goed te begrijpen, moet je eigenlijk even een klein stukje terug in de tekst. Een paar verzen voor de tekst van vandaag is te lezen over een discussie tussen Johannes en een verder anonieme Jood. Deze Jood wijst Johannes de Doper er op, dat iemand die hij gedoopt heeft, nu zelf aan het dopen is geslagen! De Jood wijst daar op Jezus, die in een naastgelegen gebied ook is begonnen met het dopen van mensen.
Johannes had dit zelf ook al gemerkt, want het aantal mensen dat Johannes nog volgt, wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen weten de weg naar Jezus te vinden. Een ontwikkeling die Johannes vult met grote vreugde (Joh. 3: 29 – 30).

En dan vertelt Johannes is vers 31 – 36 waarom hij daar zo blij over is. Steeds meer mensen weten de weg naar Jezus te vinden! En waarom dat zo prachtig is? Johannes verwoordt het heel mooi: ‘Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God’ (vers 34). Met andere woorden, als je Jezus hoort spreken, hoor je God spreken.

En dat zijn niet zomaar woorden, nee, dat zijn getuigenissen van wat Hij gezien en gehoord heeft. Jezus brengt een uniek getuigenis mee vanuit de hemel. Hij vertelt over wat Hij daarboven gezien en gehoord heeft.
Jezus getuigd over Zijn Vader in de hemel en dat wie in Hem gelooft, een eeuwig leven zal hebben.
Jezus deelt prachtige woorden van hoop. Een hoop op een prachtige toekomst, een eeuwig leven. Wat een vreugde zal daar zijn! Luister ook maar eens naar het lied van vandaag. Op die dag.

Iets eerder in dit Bijbelgedeelte staat het bekende Bijbelvers Johannes 3 : 16. ‘Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft,  niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Het is de moeite waard om daar de komende dagen eens bij stil te staan. Tijdens deze weken van Advent kijken we uit naar kerst. Het feest waarbij we vieren dat Jezus werd geboren.
Door zijn komst naar de aarde, krijgen ook wij vandaag de dag nog, de unieke kans om God beter te leren kennen. De komst van Jezus naar de aarde, is ons dus nogal wat waard!
Reden te meer om vol verwachting uit te kijken naar kerst!

 

Vorig artikelMoet ik kleiner worden?
Volgend artikelVan blijvend belang
Arnold Wienen
Sinds oktober 2018 ben ik actief als jongerenwerker in GKV De Rank in Zuidhorn.